Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

Bellona
21:59
4541 5697
Reposted fromretaliate retaliate viadonoteat donoteat
Bellona
21:18
7742 68b8
Reposted fromclorelmadcat clorelmadcat viabeskinny beskinny
Bellona
21:17
4053 11ad 500
Reposted fromkobiety kobiety viabeskinny beskinny

July 07 2015

Bellona
14:57
Bellona
14:57
Bellona
14:57
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viaFORMIDABLE FORMIDABLE
Bellona
14:56
Reposted frombluuu bluuu viabreatheslow123 breatheslow123
14:54
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viaawkwardx awkwardx
Bellona
14:53
Bellona
14:52
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Bellona
14:51
Bellona
14:51
The secret to happiness is freedom. And the secret to freedom is courage.
— thucydides
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse
Bellona
14:50
Bellona
14:49
Bellona
14:44
8204 69a6 500
Reposted byanastasie anastasie
Bellona
14:44
8201 04da 500
Reposted byCalcarea Calcarea
Bellona
14:42
8191 fb03 500
Bellona
14:42
8188 14e8 500
Reposted bysolostinlife solostinlife
Bellona
14:41
8185 e05d 500
Reposted bygwiazdeczkaZoonk11Calcarealessthinkinmoredrinkinretro-girllittlewhiteliesNoCinderellausmiechproszetelefonschroedingerakama1110monroewiecznamonroebjureczkomaaartynnnkonwaliaepiskrzacikmoonlitskymajkeyanastasieEstiitakaagos123zavaspochemalysmokstrawberry-fields-forevermauaxklaudrundressmeveroncanotperfectgirlapluzynadziubkowadlaczegoniemacchiatanikellinesummer-vibes

July 06 2015

Bellona
14:45
Reposted frombluuu bluuu viabeinthe beinthe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl